رباعی: خرسندی عاشقان

ساخت وبلاگ
چکیده : مشنو که مرا از تو صبوری باشدیا طاقتِ دوستی و دوری باشدلیکن چه کنم گر نکنم صبر و شکیب ؟خرسندی عاشقان ... با عنوان : رباعی: خرسندی عاشقان بخوانید :


مشنو که مرا از تو صبوری باشد
یا طاقتِ دوستی و دوری باشد

لیکن چه کنم گر نکنم صبر و شکیب ؟
خرسندی عاشقان ، ضروری باشد
-


 

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : چهارشنبه 20 بهمن 1395 ساعت: 8:43