مقاله : اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مولانا

ساخت وبلاگ
چکیده
اصول تعلیم و تربیت گزارههایی خبری هستند که نهادهای تربیتی و مربیان را در انتخاب سیاستها و روشهای وصول به اهداف هدایت میکنند. این اصول را نخستینبار کرشن اشتاینر، اندیشمند قرن بیستم، به صورت منظم و جامع در هفت اصل خلاصه کرد.
اندیشههای تربیتی مولانا در مثنوی معنوی، دارای چارچوب مشخصی است که در این چارچوب میتوان اصول تعلیم و تربیت را معین کرد. در این مقاله با کندوکاو عمیق در مثنوی معنوی، اثر گرانسنگ مولانا عارف و اندیشمند شهیر قرن هفتم، و شروح مختلفی که بر آن نوشته شده است، اصول تعلیم و تربیت استخراج و استنتاج شده و اصول تربیتی از قبیل: کمال، تزکیه، مشورت، دوری از غرضورزی، ادب و پرهیز از گستاخی، پرهیز از تعمیم غیرمستدل، و تفاوتهای فردی بهدست آمده است. با بررسی اصول تربیتی مدنظر مولانا، اهمیت توجه به فرهنگ و ادبیات بومی در زمینههای مختلف از جمله تعلیم و تربیت مشخص میشود؛ چراکه بسیاری از اصول تربیتی که توسط اندیشمندان غربی از جمله کرشن اشتاینر معین شده، قرنها پیش مدنظر بزرگان و عرفای سرزمین ما از جمله مولانا بوده است و از این حیث، آرا و اصول تربیتی مولانا در مقابل کرشن اشتاینر تقدم تاریخی و حتی محتوایی دارند. دیدگاه تربیتی مولانا یک نظام جامع تربیتی ایجاد نمیکند بلکه نظام تربیتی افراد بالغ را سامان میدهد ولی این اهداف و اصول تربیتی را میتوان چارچوب مناسبی برای تعیین و تبیین نظام تربیتی ایرانی- اسلامی قرار داد.
 
کلیدواژهها: تعلیم و تربیت، اصل، اصول تعلیم و تربیت، اشعار دفتر اول مثنوی معنوی، مولانا.

ادامه مطلب
مقاله اصول مذاکره,مقاله اصول و فنون مذاکره,مقاله اصول حسابداری,مقاله اصول فقه,مقاله اصول سرپرستی,مقاله اصول و فنون تیراندازی,مقاله اصول حسابرسی,مقاله اصول مدیریت,مقاله اصول تغذیه,مقاله اصول سرپرستی و مدیریت,...
نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : چهارشنبه 28 مهر 1395 ساعت: 10:21

close
تبلیغات در اینترنت